MarkovModellek Toolbox MATLAB-hoz

A MarkovModellek Toolbox olyan MATLAB függvények gyűjteménye, amelyekkel könnyedén becsülhetünk meg egyszerű és bizonyos típusú keverést tartalmazó Markov-lánc modelleket. A Toolbox függvényei két alkönyvtárba osztva találhatóak: az MMTools könyvtárban találhatóak a megoldófüggvények, az MMDemos könyvtárban pedig egy példaalkalmazás valamint néhány kisebb kapcsolódó alkalmazás. A Toolbox az

Markov-modellek, Elmélet, becslés és társadalomtudományi alkalmazások, Regionális Tudományi Tanulmányok 14., ELTE, Budapest, 2008., ISSN 1585-1419

kötethez készült, a demo könyvtárban található alkalmazások a kötetben bemutatásra kerülő alkalmazások programjai. A toolbox letölhető innen. További információkért vagy bármely észrevétellel kapcsolatban (hiba, probléma) Major Klárához fordulhatnak.